Hoe krijg ik mijn site in de Google top 20?

Een mooie, informatieve website is weinig waard als hij geen bezoekers trekt. Gelukkig zijn er allerlei manieren om een website te promoten en meer bezoekers te trekken. Een zeer effectieve manier is zoekmachine-optimalisatie. Hieronder verstaan we het zodanig inrichten van een website dat deze, voor relevante zoekopdrachten, zo hoog mogelijk scoort in de zoekresultaten van zoekmachines. Ruim 90% van de Nederlandse internetters gebruikt Google om te zoeken. In dit overzicht ligt de nadruk dan ook op Google. Veel is echter ook van toepassing op andere zoekmachines. Zoekmachine-optimalisatie wordt ook wel search engine optimalisation (SEO) genoemd.

Betaalde en onbetaalde plaatsing


Het is de bedoeling dat uw website zo hoog mogelijk eindigt in Googles linkerkolom. Deze bestaat uit twee delen. Helemaal bovenaan staan de gesponsorde koppelingen (sponsored links). Hiervoor moet u betalen, maar u staat dan wel gegarandeerd op iedere pagina en bent dus altijd zichtbaar. Dit wordt betaalde plaatsing (opname) genoemd. Betaalde plaatsing is een vorm van zoekmachinemarketing.

Onder de gesponsorde koppelingen in de linkerkolom staan de gewone resultaten die Google heeft gevonden. Idealiter staat uw site hier op de eerste plaats. Dit wordt onbetaalde, natuurlijke of organische plaatsing genoemd. Onbetaalde plaatsing kunt u zelf op een 'natuurlijke' manier beïnvloeden door uw site te optimaliseren. We spreken daarom ook wel van natuurlijke zoekmachine-optimalisatie. Het doel van zoekmachine-optimalisatie is dus om uw site zo hoog mogelijk te laten scoren in de onbetaalde zoekmachineresultaten.

Indexatie, inhoud en linkpopulariteit


Zoekmachine-optimalisatie richt zich op het verbeteren van de indexatie, de inhoud en de linkpopulariteit van een website. Hierbij spelen allerlei technische en inhoudelijke aspecten een rol.

Indexatie
Zoekmachines gebruiken zogenaamde zoekrobots of spiders om de pagina's van websites in kaart te brengen. Dit proces heet indexeren. Hierbij speelt de hyperlinkstructuur die de pagina's aan elkaar koppelt een essentiële rol. Hoe beter een zoekrobot de hyperlinks kan volgen, des te beter hij de site kan indexeren. Hoe beter de indexatie, des te meer pagina's gescand kunnen worden op het voorkomen van relevante trefwoorden. De meeste zoekmachines indexeren eens in de paar weken of maanden. Als een site via een externe link, een link op een andere site, benaderd wordt en de verwijzende site een hoge pagerank heeft, komt de zoekmachine vaker langs.

Zoekmachines kijken alleen naar de geïndexeerde pagina's in hun database. Een optimale indexatie is dus een eerste voorwaarde om gevonden te worden. Of de geïndexeerde pagina's bij een zoekopdracht ook hoog zullen scoren hangt af van de inhoud en de linkpopulariteit van de site.

Inhoud
De inhoud of content van een site moet relevant zijn voor zoekopdrachten. Hoe relevanter de inhoud, des te groter de kans dat zoekmachines de site hoog zullen waarderen. Essentieel zijn de trefwoorden die op de pagina's voorkomen. Hoe beter deze overeenkomen met de trefwoorden waarop gebruikers zoeken, des te groter de kans dat de site hoog zal scoren. Ook de plaatsing van de trefwoorden en het aantal keren dat ze op een pagina voorkomen spelen een rol.

Het is dus van groot belang om te onderzoeken welke woorden gebruikers zullen invoeren om naar specifieke informatie te zoeken. Als u online een product wilt verkopen, moet u zich dus afvragen welke woorden de grootste kans bieden dat gebruikers bij uw product uitkomen. Deze woorden kunt u vervolgens gebruiken om het product te beschrijven. Behalve trefwoorden zijn ook andere tekstuele zaken van belang. Zie De inhoud van de site optimaliseren.

Linkpopulariteit
De derde belangrijke factor is linkpopulariteit. Hoe meer links van andere sites naar uw site verwijzen, des te belangrijker zoekmachines uw site zullen vinden. Zoekmachines kijken overigens niet alleen naar het aantal links. Ook de inhoud en de belangrijkheid van de verwijzende pagina's, en het voorkomen van belangrijke trefwoorden in de tekst van de links tellen mee. Google gebruikt de variabele pagerank om de linkpopulariteit van een pagina te waarderen. Om de linkpopulariteit te vergroten moet u zo veel mogelijk links op andere sites zien te krijgen. Deze sites moeten wel relevant zijn, van hoge kwaliteit zijn en veel bezoekers trekken.

Googles pagerank


Google beschouwt een link van pagina X naar pagina Y als een stem van X voor Y. Hoe meer stemmen een pagina heeft, des te belangrijker hij is voor Google. Google kijkt echter niet alleen naar het aantal stemmen, maar ook naar de belangrijkheid van de pagina's die een stem uitbrengen. Stemmen van pagina's die zelf belangrijk zijn wegen zwaarder, en dragen dienovereenkomstig bij aan de belangrijkheid van de pagina's waar ze naar verwijzen.
De belangrijkheid van een pagina wordt uitgedrukt in de variabele pagerank. Deze kan een waarde hebben tussen 0 en 10. De pagerank wordt bij elke zoekopdracht in de berekeningen meegenomen. Om de pagerank van webpagina's te bekijken kunt u de Google toolbar installeren (http://toolbar.google.com).

Natuurlijk moet de pagina ook relevant zijn voor de zoekopdracht. Dit wordt bepaald aan de hand van de inhoud (en de inhoud van de pagina's die naar deze pagina linken). Hierbij spelen keyword prominence, keyword density en keyword proximity een belangrijke rol.
Keyword prominence verwijst naar de plaats van trefwoorden. De belangrijkste moeten aan het begin van de pagina staan, bij voorkeur aan het begin van de eerste alinea. Keyword density is het aantal keren dat de trefwoorden op een pagina voorkomen. Keyword proximity geeft aan hoe dicht ze bij elkaar staan. Ook andere inhoudelijke aspecten, zoals de paginatitel, tellen mee om te bepalen of een pagina een goed resultaat is voor de zoekopdracht.

Een toppositie bereiken en behouden


Om een toppositie in de resultaten van zoekmachines te bereiken en die positie ook te behouden moet u het volgende doen:


  • de site aanmelden bij de belangrijkste internet directories
  • de site aanmelden bij de belangrijkste zoekmachines
  • de site zélf optimaliseren
  • de inhoud van de site optimaliseren
  • de linkpopulariteit van de site vergroten
  • de pageranking van de site monitoren.

De site aanmelden bij de belangijkste internet directories


Internet directories bevatten adressen van websites die zijn ingedeeld in categorieën. Om in een directory opgenomen te worden moet u uw site aanmelden. U kunt dit het beste doen, als uw site (bijna) klaar is. Internet directories beoordelen elke site en nemen alleen kwalitatief goede sites op. Een vermelding in web directories zal de positie van uw site in zoekmachines positief beïnvloeden. Ook op zichzelf kan zo'n vermelding al meer verkeer naar uw site opleveren. De belangrijkste internationale directories zijn Yahoo, Looksmart en DMOZ. Belangrijke Nederlandse directories zijn Startpagina en Startkabel.

De site aanmelden bij de belangrijkste zoekmachines


Om uw site bekend te maken moet u hem aanmelden bij de belangrijkste zoekmachines. Pas nadat de site is aangemeld, weet u zeker dat hij ook geïndexeerd zal worden. Behalve bij Google moet u uw site in ieder geval aanmelden bij Yahoo, MSN en Ilse.

Aanmelding bij zoekmachines is meestal gratis, maar sommige kennen alleen betaalde aanmelding. Na aanmelding duurt het doorgaans nog acht tot twaalf weken voordat de site geïndexeerd is. Bij sommige zoekmachines kunt u de procedure versnellen door een betaalde aanmelding. De site wordt dan binnen 48 uur na aanmelding geïndexeerd, en na indexatie binnen 24 tot 48 uur weergeven in de zoekresultaten.

Deel uitmaken van het Instant Publishing-netwerk


Instant Publishing heeft een uitgebreid netwerk van sites opgebouwd. Dit netwerk bestaat uit een groot aantal reguliere sites en advertentiepagina's die met IPS zijn gemaakt. Advertentiepagina's zijn met een beknopte beschrijving van een product of dienst. Ze hebben allemaal een eigen internetadres en zijn uiteraard volledig geoptimaliseerd voor zoekmachines.
Advertentiepagina's fungeren als een soort trechter die verkeer dat op zoek is naar uw producten of diensten opvangt en naar uw site leidt. Elke advertentiepagina is gekoppeld aan een detailpagina op de hoofdsite. Op de detailpagina staat een uitgebreide beschrijving van het product of de dienst. Met IPS kunt u op een simpele manier advertentiepagina's creëren.

Door deel uit te maken van het Instant Publishing-netwerk kunt u op simpele wijze de linkpopulariteit van uw site vergroten. (Bovendien zullen zoekmachines uw site soms al binnen een maand indexeren.) Wilt u profiteren van ons netwerk, neem dan vandaag nog contact met ons op!

*landingspagina's. Pagina die als introductie voor een gedeelte van de site dient. Bijv. een pagina die is afgestemd op advertenties voor mensen die via een zoekmachine op een site komen.

De site zelf optimaliseren voor zoekmachines


Zoekmachine-optimalisatie begint met het optimaliseren van de site zelf. Hieronder vallen alle maatregelen die niet te maken hebben met de inhoud en de linkpopulariteit van de site.

Gebruik zo veel mogelijk tekst
Zoekmachines zijn sterk tekstgeoriënteerd. Gebruik op uw site dus zo veel mogelijk tekst. Dit moet overigens wel HTML-tekst zijn. Gebruik dus geen plaatjes met ingebedde tekst, want zoekmachines kunnen deze tekst niet lezen.

Gebruik geen of zo weinig Flash
De meeste zoekmachines kunnen de tekst in een Flash-object niet lezen. Vaak kunnen ze ook de links in een Flash-object niet volgen. Google kan dat overigens wel. Het is mogelijk om bestanden met Flash-objecten te optimaliseren, maar in het algemeen is het beter om zo weinig mogelijk Flash te gebruiken. De site laadt bovendien sneller. Plaats in ieder geval tekst en tekstlinks boven en onder een Flash-object. Verder moet er een tekstlink naar een non Flash-optie zijn. Dan wordt in ieder geval de rest of de site geïndexeerd.

Gebruik niet te veel Javascript
Meestal staat Javascript-code bovenin het HTML-bestand, boven de eigenlijke content dus waar het allemaal om draait. Zoekrobots lezen niet altijd het hele paginabestand. Bij een bestand met veel Javascript kan het dus gebeuren dat een pagina of een deel van de site niet geïndexeerd kan worden. Als u wel Javascript gebruikt, neem de code dan niet in de pagina zelf op, maar in een extern bestand waar u naar verwijst.

Plaats CSS-code in een apart bestand
Voor CSS-code geldt hetzelfde als voor Javascript. De eigenlijke content met de belangrijkste trefwoorden moet zo hoog mogelijk in het HTML-bestand staan. Alleen dan kunt u er zeker van zijn dat zoekrobots de content zullen vinden. Plaats CSS-code dus niet bovenin de pagina, maar in een extern bestand waar u naar verwijst.

Gebruik zo weinig mogelijk Java applets
Java applets zijn zelfstandige programma's die in een pagina kunnen zijn ingebed. Gebruik ze spaarzaam, want zoekrobots kunnen er niets mee. Als u wel Java applets wilt gebruiken, zorg er dan in ieder geval voor dat de pagina ook tekst bevat.

Links naar andere sites
Creëer een pagina met links naar andere sites om wederzijdse verwijzingen mogelijk te maken. Hiermee kunt u de linkpopulariteit van uw site vergroten. Zorg er wel voor dat de andere sites ook links naar uw site plaatsen.

Domeinnaam
Zorg voor een domeinnaam waarin een belangrijk trefwoord voorkomt.

Gebruik geen frames
Gebruik geen pagina's met frames. Als u wel frames gebruikt, optimaliseer dan de tag. De meeste zoekmachines indexeren deze tag namelijk wel. In de <noframes> tag kunt u dus de geoptimaliseerde tekst voor de pagina met de frameset kwijt. Neem in deze tekst ook links naar de 'framed' pagina's op, zodat u zeker weet dat de zoekrobot deze pagina's kan vinden.</p><p><b>Repareer gebroken links</b><br />Zorg ervoor dat uw site geen gebroken links heeft. Een gebroken link is een link naar een niet (meer) bestaande pagina. Gebroken links op de homepagina kunnen tot gevolg hebben dat zoekrobots niet alle pagina's kunnen indexeren.</p><p><b>Gebruik een platte directorystructuur</b><br />Gebruik voor de site een platte directorystructuur. Maak de directorystructuur bij voorkeur niet meer dan twee niveaus diep.<br />Structureer de content van de site rond thema's, en creëer per thema een subdirectory. Dit heeft als voordeel dat u trefwoorden kunt gebruiken in de directorynamen. Probeer ook in paginanamen trefwoorden te gebruiken. Hierdoor krijgt u automatisch links met trefwoorden. </p><p><b>Navigatie en linkstructuur</b><br />Alle pagina's van de site moeten zo veel mogelijk aan elkaar gekoppeld zijn. Gebruik zo veel mogelijk tekstlinks en vermijd links in de vorm van een plaatje of een knop. Als u toch een plaatje wilt gebruiken, zet dan in ieder geval een goede tekst in het <alt>-attribuut van het plaatje.<br />Tekstlinks maken het voor een zoekrobot veel gemakkelijker om een site te indexeren. Bovendien kunt u in tekstlinks trefwoorden gebruiken. Veel zoekmachines, met name Google, zijn gevoelig voor trefwoorden in links.</p><p><h3 class="text2">De inhoud van de site optimaliseren voor zoekmachines</h3><br />U kunt de inhoud van een site op allerlei manieren voor zoekmachines optimaliseren. Zorg in ieder geval voor content van hoge kwaliteit en schrijf heldere, goed leesbare en foutloze teksten. Dit is niet alleen goed voor de bezoekers van uw site, maar ook voor de linkpopulariteit. Andere sites zullen eerder naar een kwalitatief goede site verwijzen. Zorg ook regelmatig voor nieuwe en bijgewerkte tekst. Vooral Google is hier gevoelig voor.</p><p><b>Trefwoorden en trefwoordencombinaties</b><br />Zoekmachines vinden sites aan de hand van de trefwoorden (keywords) en trefwoordencombinaties (keyword phrases) waarop gebruikers naar informatie zoeken. Denk dus goed na over de trefwoorden waarmee gebruikers op zoek zullen gaan naar uw site. Gebruik deze trefwoorden om uw producten en diensten zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven. Probeer in de tekst ook synoniemen van trefwoorden te gebruiken.</p><p>Gebruik per pagina bij voorkeur niet meer dan drie of vier trefwoorden of trefwoordencombinaties. Op een lijst trefwoorden zit niemand te wachten. Bij websites met veel concurrentie kan het beter zijn om combinaties van trefwoorden te gebruiken, omdat u hiermee specifieker kunt zijn dan met enkele trefwoorden.</p><p>Zorg ervoor dat de trefwoorden op de juiste pagina's, de juiste plaats en de juiste manier worden gebruikt.<br />Gebruik de belangrijkste trefwoorden/trefwoordencombinaties zo hoog mogelijk in het paginabestand, liefst aan het begin van de eerste alinea. Dit wordt keyword prominence genoemd. Verder kunt u de trefwoorden natuurlijk ook verspreid over de rest van de pagina gebruiken.<br />Keyword density is het aantal keren dat een trefwoord op een webpagina voorkomt in verhouding tot het totale aantal woorden op de pagina. Als een pagina 300 woorden telt en het trefwoord maar één keer voorkomt, is de keyword density dus lager dan wanneer het trefwoord tien keer voorkomt. Probeer de keyword density rond de 12% te houden. Een te hoge density kan door zoekmachines als spam worden beschouwd. Dit kan tot gevolg hebben dat uw site in de ban wordt gedaan.</p><p>Keyword proximity verwijst naar de nabijheid van trefwoorden ten opzichte van elkaar. Hoe dichter de trefwoorden bij elkaar staan, des te hoger de keyword proximity. In het algemeen geldt dat u de trefwoorden zo dicht mogelijk bij elkaar moet zetten.</p><p><b>Hoe vindt u de beste trefwoorden en trefwoordencombinaties? </b><br />Om de beste trefwoorden en trefwoordencombinaties te vinden kunt u zich bij elke pagina de volgende vragen stellen:</p><p><ul><br /><li> Waar gaat de pagina precies over?<br /><li> Welke woorden beschrijven de inhoud van deze pagina zo precies mogelijk?<br /><li> Welke woorden zou iemand die zoekt naar een pagina als deze in een zoekmachine gebruiken?<br /></ul></p><p>Vraag aan vrienden en collega's welke trefwoorden zij zouden gebruiken om uw site te vinden. Analyseer sites van concurrenten om op ideeën voor goede trefwoorden te komen. Er zijn ook speciale softwaretools die u kunnen vertellen welke trefwoorden het vaakst worden gebruikt om naar informatie te zoeken. De resultaten kunt u gebruiken om uw trefwoordenlijsten te optimaliseren. Een van deze tools is Wordtracker.</p><p><b>Metatags optimaliseren</b><br />Metatags zijn HTML tags die informatie geven over een webpagina. De belangrijkste metatags voor zoekmachines zijn <title> en <description> (titel en omschrijving van een pagina) en <keywords> (de trefwoorden voor de pagina). Metatags zijn in de loop der tijd steeds minder belangrijk geworden. Als ze worden gebruikt hebben ze meestal weinig gewicht. Dit geldt met name voor de <keywords> metatag. Google bijvoorbeeld gebruikt deze tag helemaal niet.</p><p><b><title> metatag</b> Voor de meeste zoekmachines is de titel van een pagina de belangrijkste metatag. Elke zoekmachine toont de titel in de zoekresultaten. Gebruik als titel een korte omschrijving van hoogstens tien woorden die precies aangeeft welke informatie op de pagina te vinden is. Een goede titel is niet alleen duidelijk voor de lezer maar bevat ook een paar belangrijke trefwoorden. Probeer de trefwoorden bij elkaar te houden en aan het begin van de titel te plaatsen. De titel moet bij eerste lezing duidelijk maken dat uw site de informatie bevat waar men naar op zoek is.</p><p><code><br /><html><br /><head><br /><title>Korte omschrijving met kern trefwoord[en]</title><br /></head><br /><body> <br /></code></p><p><b><description> metatag</b> De <description> metatag bevat de omschrijving van de site. Veel zoekmachines tonen (een deel van) de omschrijving onder de titel in de lijst met zoekresultaten. Probeer een omschrijving te bedenken die mensen ertoe uitnodigt om door te klikken naar uw site. Net als de titel moet de omschrijving dus direct duidelijk maken dat uw site de informatie bevat waar men naar op zoek is. Gebruik als omschrijving een een of twee zinnen met een aantal belangrijke trefwoorden. Meestal wordt in de resultaten slechts een deel van de omschrijving weergegeven. Zet de belangrijke trefwoorden dus aan het begin van de omschrijving.</p><p><code><br /><head><br /><title>Korte omschrijving met kern trefwoord[en]</title><br /><meta name="description" content="Verwerk zoveel mogelijk keywords in de beschrijving"><br /></head> <br /></code></p><p><b><keywords> metatag</b> De <keywords> metatag bevat woorden of combinaties van woorden die relevant zijn voor de pagina. De inhoud van deze metatag wordt slechts door enkele zoekmachines gebruikt. Neem alleen trefwoorden op die echt relevant zijn voor de pagina en probeer specifiek te zijn. 'Auto' is geen goed trefwoord als u 'stationcar' bedoelt. Gebruik niet meer dan twaalf trefwoorden en herhaal een woord niet meer dan twee keer. In tegenstelling tot de titel en de omschrijving krijgen gebruikers de keywords nooit te zien.</p><p><code><br /><head><br /><title>Korte omschrijving met kern trefwoord[en]</title><br /><meta name="description" content="Verwerk zoveel mogelijk keywords in de beschrijving"><br /><meta name="keywords" content="lijst van relevantie trefwoorden maximaal 30 - gevolgt door een komma> <br /></head><br /></code></p><p><b>Tekst optimaliseren</b><br />De tekst van een pagina moet relevant zijn, helder, informatief, foutloos, goed geschreven en rijk aan trefwoorden en trefwoordencombinaties. Kwalitatief goede teksten zijn ook belangrijk voor de linkpopulariteit van een site. Hoe beter uw site, des te eerder andere sites links naar de uwe zullen plaatsen</p><p><b>Gebruik HTML-tekst</b> Gebruik nooit tekst die is ingebed in een plaatje, omdat zoekrobots deze niet kunnen lezen. Gebruik uitsluitend HTML-tekst.</p><p><b>Gebruik tekstlinks</b> Gebruik zo veel mogelijk tekstlinks met trefwoorden, zowel interne als externe links.</p><p><b>Koppen</b> De HTML tags <H1> en <H2> worden gebruikt voor het opmaken van koppen. Veel zoekmachines, waaronder Google, kennen tekst in deze tags een speciaal gwicht toe. Probeer koppen te creëren waarin de belangrijkste trefwoorden voorkomen en plaats deze aan het begin van de kop. Zorg er wel voor dat de kop leesbaar blijft.</p><p><b>Andere opmaaktags</b> Veel zoekmachines kennen een bepaald gewicht toe aan de opmaaktags <b> (voor <b>vette</b> tekst), <strong> (voor vette tekst) en <i> (voor cursieve tekst). Deze tags dragen overigens slechts in geringe mate bij.</p><p><h3 class="text2">De linkpopulariteit van de site vergroten</h3><br />Hoe hoger de linkpopulariteit van uw site, des te groter de kans dat hij bij een relevante zoekopdracht hoog zal scoren. Zonder een hoge linkpopulariteit zal uw site niet gemakkelijk gevonden worden, ook al gebruikt u een aantal goed gekozen trefwoorden optimaal. Om hoog te scoren heeft u dus zo veel mogelijk links van andere, liefst belangrijke sites, nodig. Dit geldt speciaal voor Google. Een goed geoptimaliseerde site met weinig links van andere sites zal het niet snel winnen van een slecht geoptimaliseerde site met veel externe links. Zorg ervoor dat de tekst van de externe links een of meer trefwoorden bevat die voor uw site belangrijk zijn.</p><p>Instant Publishing heeft een netwerk van portals ontwikkeld met een hoge linkpopulariteit. U kunt ook deel uitmaken van dit netwerk om uw linkpopulariteit te vergroten. Met behulp van speciale software kunnen wij uw linkpopulariteit verder vergroten. Deze dienst bestaat uit twee delen:</p><p><ul><br /><li> Contact leggen met potentieel interessante sites<br /><li> Effect van het toevoegen van links monitoren in de tijd.<br /></ul></p><p><h3 class="text2">De pageranking van de site monitoren</h3><br />Als u alle maatregelen om in zoekmachines zo hoog mogelijk te scoren heeft getroffen, is het behalen van een toppositie een kwestie van tijd. Helaas kunt u dan niet op uw lauweren gaan rusten. Er komen voortdurend nieuwe sites bij en ook uw concurrenten zitten niet stil. Zij zullen die toppositie graag van u overnemen. Ook wanneer u hoog scoort moet u de positie van uw site in de gaten blijven houden. Optimalisatie is een continu proces.</p><p>Om uw positie in de gaten te houden moet u de regelmatig de indexatie van uw site meten. Hoeveel pagina's komen er voor in de database van de verschillende zoekmachines en om welke pagina's gaat het? Verder moet u de linkpopulariteit en de pagerank van uw site meten. moet u regelmatig de positie van uw site voor verschillende trefwoorden bij de belangrijkste zoekmachines nagaan. Ook bezoekersstatistieken leveren belangrijke gegevens op, zoals het aantal bezoekers, waar ze vandaan kwamen en welke pagina's ze bezochten.</p><p>Voor het verzamelen van deze gegevens zijn diverse softwaretools beschikbaar. Instant Publishing heeft een geautomatiseerd systeem ontwikkeld, waardoor wij snel en goedkoop uw positie kunnen monitoren en zo nodig bijstellen. Door van onze technologie en deskundigheid gebruik te maken kunt u veel tijd en geld besparen.</p><p><h3 class="text2">Andere manieren om uw website te promoten</h3><br />Hoog scoren in zoekmachines is de beste manier om uw website vindbaar te maken. Meer bezoek trekken is natuurlijk mooi, maar u wilt ook graag dat bezoekers terugkomen. Tevreden bezoekers zullen vaak ook reclame voor u maken. Uw site moet dan natuurlijk wel van hoge kwaliteit zijn. Zorg dus voor heldere en foutloze teksten die aantrekkelijk zijn en interessant om te lezen. Vermijd bombast en holle retoriek, dit wekt alleen maar irritatie op. Besteed veel aandacht aan de vormgeving en maak de navigatie zo eenvoudig mogelijk. Ook de functionaliteit moet duidelijk zijn. Biedt u bijvoorbeeld iets te koop aan, dan moet de bezoeker direct kunnen zien wat hij moet doen om het product aan te schaffen. Zorg er tot slot ook voor dat bezoekers gemakkelijk contact met u kunnen opnemen.</p><p>Behalve hoog scoren in zoekmachines zijn er nog diverse andere manieren om uw site te promoten.</p><p><ul><br /><li> Zorg dat de site altijd up-to-date is. Verwijder verouderde informatie en plaats regelmatig nieuwe.<br /><li> Plaats een mail-a-friend-link op uw site, zodat bezoekers anderen op uw bestaan attent kunnen maken.<br /><li> Wissel links uit met sites die zich op dezelfde doelgroep richten. Dit genereert op zichzelf al meer verkeer, maar u verhoogt er ook de linkpopulariteit van uw site mee.<br /><li> Plaats een e-mailhandtekening met het adres van uw website onder uw e-mails. Dit is een zeer simpele manier om uw site te promoten.<br /><li> Doe mee aan nieuwsgroepen en mailing lists.<br /><li> Wijs bezoekers erop dat ze uw site aan hun favorieten toe kunnen voegen.<br /><li> Kies een gemakkelijk te onthouden domeinnaam die zo precies mogelijk zegt wat uw site te bieden heeft.<br /><li> Publiceer een nieuwsbrief om klanten en geïnteresseerden op de hoogte te houden van aanbiedingen of ontwikkelingen binnen uw bedrijf. Bedenk wel dat niemand op een saaie of slecht geschreven nieuwsbrief zit te wachten.<br /><li> Zorg dat al uw bedrijfsuitingen voorzien zijn van het adres van uw site. Denk aan briefpapier, bedrijfsauto's, advertenties, etc.<br /><li> Adverteer op populaire sites. Probeer bijvoorbeeld banners op sites die veel bezoek trekken.<br /></ul></p><p><h3 class="text2">Laat uw site optimaliseren door Instant Publishing</h3><br />Instant Publishing kan voor u een nieuwe site bouwen die volledig is geoptimaliseerd voor zoekmachines. Natuurlijk kunnen wij ook bestaande sites optimaliseren. Wij bieden de volgende mogelijkheden:</p><p><ul><br /><li> Bouw van een nieuwe site met IPS plus zoekmachine-optimalisatie.<br /><li> Overzetten van een bestaande site (inclusief de content) naar IPS plus zoekmachine-optimalisatie.<br /><li> Optimaliseren van de content, verhogen van de linkpopulariteit en (zo nodig) verbetering van de HTML. De bestaande site blijft intact. <br /><li> Optimaliseren van de content, verhogen van de linkpopulariteit en (zo nodig) verbetering van de HTML, plus inrichten van advertentiepagina's. De bestaande site blijft intact<br /></ul></p></p> <ul class="ul1"> <li><a href="../index.html">Terug</a></li> </ul> </div> </div> </div> <div id="right"> <div id="box7"> <div class="title"> <h2 id="title7"><b>Nieuws</b></h2> </div> <div class="content"> <p> <strong class="text2">8.12.2014 </strong> <strong class="text3">&gt;</strong> <p>Instant Publishing bouwt met <a href="http://www.instant-publishing.com/" target="_BLANK">www.instant-publishing.com</a> aan een Inbound Marketing platform van Wordpress en Spokal.</p> </p> <div class="hr1"> <hr /> </div> </div> </div> </div> <br style="clear:both;" /> </div> <!-- end #content --> <div id="footer" class="bg6"> <p id="links" class="style1"> | <a href="../../8/9/index.html">Leverings voorwaarden</a> | </p> <p id="copyright" class="text4">Copyright &copy; 2017 Instant Publishing. Alle rechten voorbehouden.</p> </div> </div> <!-- end #wrapper --> </body> <!-- Mirrored from www.instant-publishing.nl/ip/nl/services/7,1,28/ by HTTrack Website Copier/3.x [XR&CO'2014], Fri, 21 Apr 2017 12:17:46 GMT --> </html>