Leverings voorwaarden

Instant Publishing levert onder de algemene voorwaarden van FENIT.

Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003.

Bijlagen
Leveringsvoorwaarden FENIT (173.47 kB)