Ontwikkelen van webapplicaties

Als u alleen aanwezig wilt zijn op internet, of uw klanten alleen informatie wilt verschaffen, heeft u aan een website voldoende. Als u ook online zaken wilt doen, is de functionaliteit van een gewone website niet meer toereikend.
Instant Publishing ontwikkelt naast websites ook webapplicaties. Sommige webapplicaties zijn zeer specialistisch, andere hebben een meer algemene functie en zijn daardoor geschikt voor uiteenlopende bedrijven. Denk aan een webwinkel of een online enquetesysteem. Deze zijn leverbaar als aparte producten.